Avís legal i condicions d’ús

En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa sobre els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades sobre el responsable d’aquesta web

La seva denominació social és: INGRID BERNAL NOGUERA.

El seu NIF: 77745726E.

El seu domicili social està a C/Mossèn Cinto, 8 (08695)Bagà.

La seva activitat social és: Marketing Digital, copywriting, social media, creativitat digital, entre d’altres.

Informació Hosting: CDMON.

Correu electrònic: info@creixerendigital.cat

Regulacions legals que compleix aquest web

Ingrid Bernal ha adequat aquesta web a les exigències de:

– El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

– La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD), que regula el tractament dels dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un bloc a l’hora de gestionar aquesta informació.

– La LSSI o LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic), que regula les transaccions econòmiques a través de mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.

Condicions generals d’ús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés al web) de les pàgines que constitueixen creixerendigital.cat, inclosos els continguts i serveis oferts en elles.

En accedir al web adquireixes la condició d’usuari i acceptes sotmetre’t a les Condicions Generals vigents en cada moment en creixerendigital.cat

Finalitat d’aquesta web

El web creixerendigital.cat ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés públic a informació, activitats i serveis diversos oferts per Ingrid Bernal.

Dades personals que recapto i com ho faig

Pots llegir la informació detallada referent a aquest apartat a la meva Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Quedes informat i acceptes que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Ingrid Bernal i et compromets a utilitzar aquesta web, els seus serveis i continguts sense incomplir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits, nocius o que puguin causar qualsevol tipus de problema o perjudici o impedir el funcionament normal del web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització d’Ingrid Bernal Noguera com a titular legítim.

– Qualsevol vulneració dels drets d’Ingrid Bernal Noguera.

– La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En utilitzar el web creixerendigital.cat et compromets a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Ingrid Bernal Noguera o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web impedint, de qualsevol forma, el seu ús normal.

Mesures de seguretat

Les dades personals que comuniques a Ingrid Bernal com a usuari de creixerendigital.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades, automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Ingrid Bernal Noguera, assumint aquest totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre l’usuari i creixerendigital.cat utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https. Per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat per a la confidencialitat dels usuaris.

A creixerendigital.cat es posen tots els mitjans necessaris i s’adopten les mesures de seguretat adequades per detectar i evitar l’existència de virus i de qualsevol altre tipus d’atac. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables. Per això, a creixerendigital.cat tampoc puc garantir completament la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) dels usuaris o en els seus documents electrònics i en els fitxers que continguin.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso a la teva disposició, com a usuari, la plataforma de Resolució de Litigis en Línia que facilita la Comissió Europea.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web creixerendigital.cat ni sobre cap dels elements que la formen.

Queden expressament prohibides (segons el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual): la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic, l’extracció, la reutilització , el reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Ingrid Bernal Noguera. Com a usuari et compromets a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Ingrid Bernal.

Com a usuari coneixes i acceptes que la totalitat del web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfic, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Si per alguna raó consideres que en maxcf.es s’ha produït una violació dels teus legítims drets de propietat intel·lectual per haver fet servir un determinat contingut en aquesta web, hauràs notificar-en: info@creixerendigital.cat indicant:

– Les teves dades personals, si ets el titular dels drets que presumptament s’han infringit, o els de la persona que et representa en el cas que la reclamació la faci un tercer diferent del titular dels drets.

– Els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual que s’indiquen i la declaració expressa que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de la informació que es facilita a la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines i els articles del web creixerendigital.cat poden contenir enllaços a altres llocs web propis i a continguts que són propietat de tercers com ara: informació, recursos o eines.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir als llocs enllaçats.

Ingrid Bernal no es responsabilitza, en cap cas, dels resultats que puguin derivar a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.

Sempre enllaço a webs de confiança que he contrastat i que ofereixen màximes garanties als usuaris. Si us plau, si detectes que algun enllaç a aquest web no compleix amb aquests paràmetres, Avisa’m com més aviat a: info@creixerendigital.cat per poder-ho resoldre urgentment.

El fet que enllacin aquesta web no implica que hi hagi relacions entre creixerendigital.cat i el propietari del lloc en el qual s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Ingrid Bernal dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

En aquest web es permet realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.

Seran eliminats tant els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa com els que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la meva política de protecció de dades.

Es desestimaran aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten ni els comentaris anònims ni els realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Ingrid Bernal Noguera, en qualitat de responsable de creixerendigital.cat, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per:

– La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

– L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a la web.

– Els danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquest web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre Ingrid Bernal (creixerendigital.cat) i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En el cas que tu, com a usuari, tinguis algun dubte sobre aquestes Condicions legals o vulguis fer qualsevol comentari sobre creixerendigital.cat, pots escriure a: info@creixerendigital.cat i et contestaré el més aviat possible.

L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 14-06-2019.

Scroll to Top
Obrir whatsapp
1
Vols que parlem?
Hola, 👋🏻
Com et puc ajudar?